Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Esthetiek Liesa 
Ter Duinenlaan 28 / 0202
8670 Koksijde 
0494 / 84 34 89
info@esthetiekliesa.be
BTW BE 0891 705 756

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Esthetiek Liesa, met maatschappelijke zetel te Ter Duinenlaan 28 / 0202, 8670 Koksijde, BTW BE 0891 705 756, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Esthetiek Liesa moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Esthetiek Liesa aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Esthetiek Liesa niet. 
Esthetiek Liesa is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Esthetiek Liesa is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons op info@esthetiekliesa.be  
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Esthetiek Liesa. Esthetiek Liesa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
•    via bancontact
•    cash bij het afhalen in het salon
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Esthetiek Liesa is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: uitvoering van de overeenkomst

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
Indien de producten op stock zijn, geschiedt de levering in principe binnen de 5 werkdagen volgend op de dag waarop de betaling werd ontvangen.  Als de levertermijn deze periode zou overschrijden wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen afgehaald worden in het schoonheidssalon tijdens de openingsuren mits een seintje vooraf via sms of telefonisch op +32 494 84 34 89 of worden geleverd op het leveringsadres opgegeven door de klant, zolang deze zicht in onderstaande gebieden bevindt. De optie afhalen of verzenden wordt bij de bestelling door de Klant opgegeven.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Esthetiek Liesa.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Esthetiek Liesa was geboden.

Artikel 6: verzendkosten

De levering gebeurt door Bpost.
Levering is mogelijk naar onderstaande gebieden:
België: gratis verzending vanaf 95,00 euro
Nederland, Frankrijk, Luxemburg: 10,50 euro verzendkosten tot 199,00 euro – gratis verzending vanaf 200,00 euro.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen mits voorafgaand akkoord van Esthetiek Liesa via info@esthetiekliesa.be of +32 494 84 34 89.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”
De Klant kan het product terugsturen per post of komen afgeven in ons schoonheidsinstituut in originele staat en ongeopende verpakking. De kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening. Indien het product in de oorspronkelijke staat is teruggekeerd zal het bedrag volledig terugbetaald worden (verzendkosten niet inbegrepen).
Esthetiek Liesa Koksijde kan een retour weigeren indien de producten door de klant gebruikt of beschadigd werden.
Wanneer je ervoor kiest de producten terug te sturen, moeten de producten met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd worden mits akkoord van Esthetiek Liesa.
Wij adviseren je om het pakket aangetekend retour te sturen omdat je dan ook verzekerd bent. Het risico van het retour zenden ligt altijd bij jou of Bpost (indien aangetekend).

Artikel 8: overmacht

Esthetiek Liesa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Esthetiek Liesa alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.
Esthetiek Liesa behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Esthetiek Liesa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Esthetiek Liesa geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.

Artikel 9: Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Esthetiek Liesa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10:Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Esthetiek Liesa en afnemer is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.